Tea
200-200-5

Delivery 10:00am to 9:50pm

Молочный Анчан
Чай Анчан, молоко, кокосовый сироп
Молочный Анчан
400 gr.
   
149 rub
Чай зелёный Высокогорный
Зеленый чай
Чай зелёный Высокогорный
400 gr.
   
99 rub
Чай зелёный Молочный улун
Зеленый чай
Чай зелёный Молочный улун
400 gr.
   
99 rub
Чай черный Эрл грей
Черный чай
Чай черный Эрл грей
400 gr.
   
99 rub